Klauzula przetwarzania danych osobowych
w ramach systemu informacyjno-komunikacyjnego w Gminie Łask

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych takich jak: numer telefonu, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu świadczenia usługi w ramach serwisu SMS „System informacyjno-komunikacyjny w Gminie Łask” przez TITUTO Sp. z o.o., ul. Zelwerowicza 52G, 35-601 Rzeszów wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416819 przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 813-367-20-85 i REGON: 180833938, adres poczty elektronicznej: contact@tituto.com, telefon: 692 693 251, będącą administratorem danych osobowych, zachowując prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.