Polityka prywatności aplikacji internetowej
w ramach systemu informacyjno-komunikacyjnego w Gminie Łask

 1. Niniejszy dokument zawiera politykę prywatności aplikacji internetowej w ramach systemu informacyjno-komunikacyjnego w Gminie Łask (dalej: Aplikacja).
 2. Administratorem danych osobowych jest Spółka TITUTO Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Zelwerowicza 52G, 35-601 Rzeszów, NIP: 813-367-20-85, REGON: 180833938, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000416819, akta której to spółki prowadzone są przez XII Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego w Rzeszowie (dalej: Spółka).
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych Spółce danych opracowano wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Spółka kontroluje ich wykonywanie i stale sprawdza ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 4. Dane osobowe użytkowników przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 5. Aplikacja realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
 6. Aplikacja zbiera informacje dobrowolnie podane przez jej użytkownika.
 7. Dane osobowe podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.
 8. Dane osobowe pozostawione w Aplikacji nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
 9. Do danych zawartych w Aplikacji przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie.
 10. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności Aplikacji, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Aplikacji. O wszelkich zmianach Spółka będzie informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 11. W Aplikacji mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Aplikacji i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Spółkę. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi należy się zapoznać.
 12. Anonimowe dane dotyczące aktywności użytkowników w Aplikacji mogą być przetwarzane przez Spółkę do celów statystycznych.
 13. W przypadku braku zgody na niniejszą politykę prywatności nie należy uruchamiać Aplikacji lub zaprzestać korzystania z niej.
 14. Spółka oświadcza, iż postara się zapewnić użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Aplikacji. Nie może jednak zagwarantować pełnego bezpieczeństwa transmisji przez Internet. Wszelkie zdarzenia, mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym np. dotyczące podejrzenia udostępnienia plików zawierających wirusy i innych plików o podobnych charakterze, należy zgłaszać Spółce na adres poczty elektronicznej: contact@tituto.com.
 15. Spółka informuje, że może przetwarzać, zgodnie z przepisami prawa, dane dotyczące numeru (również IP) czasu użytkowania Aplikacji oraz dane eksploatacyjne dotyczące działań użytkownika. Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.
 16. Spółka zastrzega sobie prawo zmiany Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na stronie https://i.lask.pl/polityka-prywatnosci-internetowa.html.
 17. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt: TITUTO Sp. z o.o. w Rzeszowie, ul. Zelwerowicza 52G, 35-601 Rzeszów, e-mail: contact@tituto.com.