Polityka prywatności newslettera
w ramach systemu informacyjno-komunikacyjnego w Gminie Łask

 1. Niniejszy dokument zawiera politykę prywatności newslettera w ramach "Systemu informacyjno-komunikacyjny w Gminie Łask" (dalej: Newsletter).
 2. Administratorem danych osobowych jest Spółka TITUTO Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Zelwerowicza 52G, 35-601 Rzeszów, NIP: 813-367-20-85, REGON: 180833938, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000416819, akta której to spółki prowadzone są przez XII Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego w Rzeszowie adres e-mail: contact@tituto.com, telefon: 692 693 251 (dalej: Administrator).
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych Administratorowi danych opracowano wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Administrator kontroluje ich wykonywanie i stale sprawdza ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).
 4. Dane osobowe użytkowników przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; wycofanie zgody powinno nastąpić poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia na adres e-mail Administratora wskazany w pkt 2.
 5. Newsletter realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
 6. Newsletter zbiera informacje dobrowolnie podane przez jego użytkownika.
 7. Dane osobowe podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.
 8. Dane osobowe pozostawione w Newsletterze nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisami RODO.
 9. Do danych zawartych w Newsletterze przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych.
 10. Podanie danych osobowych jest wymogiem koniecznym do prawidłowego korzystania z Newslettera.
 11. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności Newslettera, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Newslettera. O wszelkich zmianach Administrator będzie informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 12. W Newsletterze mogą pojawiać się linki do stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Newslettera i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Administratora. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi należy się zapoznać.
 13. Anonimowe dane dotyczące aktywności użytkowników w Newsletterze mogą być przetwarzane przez Administratora do celów statystycznych.
 14. W przypadku braku zgody na niniejszą politykę prywatności nie należy korzystać z Newslettera lub zaprzestać korzystania z niego.
 15. Administrator oświadcza, iż postara się zapewnić użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Newslettera. Nie może jednak zagwarantować pełnego bezpieczeństwa transmisji przez Internet. Wszelkie zdarzenia, mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym np. dotyczące podejrzenia udostępnienia plików zawierających wirusy i innych plików o podobnych charakterze, należy zgłaszać Administratorowi na adres poczty elektronicznej: contact@tituto.com.
 16. Administrator informuje, że może przetwarzać, zgodnie z przepisami prawa, dane dotyczące numeru (również IP), czasu użytkowania Newslettera oraz dane eksploatacyjne dotyczące działań użytkownika. Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.
 17. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na stronie https://i.lask.pl/polityka-prywatnosci-newsletter.html.
 18. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z Newslettera są zawarte w Regulaminie korzystania z Newslettera znajdującym się na stronie https://i.lask.pl/regulamin-newsletter.html.
 19. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt: TITUTO Sp. z o. o. w Rzeszowie, ul. Zelwerowicza 52G, 35-601 Rzeszów, e-mail: contact@tituto.com.